Y2K VINTAGE DENIM MIDI SKIRT (SIZE XL - 34”)

£24.00
| /

1990s / Y2K VINTAGE blue Denim Skirt. Denim midi skirt. SIZE L / U.K. 16. MODEL IS A SIZE 10, W27" AND 5'7 FOR REFERENCE. 

M E A S U R E M E N T S
SIZE L (U.K. 16)
WAIST - 34”
HIPS - 43”
LENGTH - 31”
Model is a size 10, W28” and 5’7 for reference (they’ve been pinned).